top of page
Crowd Cheering

Waarom een BIZ?

Waarom een BIZ?: Welkom

Met een BIZ betalen alle ondernemers en/of eigenaren mee aan de kosten van het verbeteren van een winkelgebied of bedrijventerrein. Voorwaarde is wel dat een ruime meerderheid van degenen die moeten betalen, ermee instemt. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen en controleert de gang van zaken. 

Veel ondernemers en eigenaren in een winkel-/ horecagebied of bedrijventerrein zijn wèl bereid om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren, maar alleen als iedereen meebetaalt. Ze willen hun concurrentiepositie verbeteren en daarmee de omzet verhogen. Het is dan de kunst om genoeg collega’s mee te krijgen, waardoor de vereiste meerderheid (grofweg 65%) wordt behaald.

 

Voorbeelden van BIZ-activiteiten die tot meer klanten leiden

Denk aan extra veiligheid, extra schoon, aantrekkelijke evenementen, mooiere buitenruimte, parkeergelegenheid, betere bereikbaarheid, gebiedsmarketing en een professioneel management. De gemeente blijft haar eigen taken van bijvoorbeeld "schoon en heel" uitvoeren. Zij int de ondernemersbijdrage en keert deze uit aan de ondernemersorganisatie (soms na aftrek van de kosten van inning).

 

Freeriders

De ondernemers en eigenaren die wel profiteren maar niet mee willen betalen aan de algemene kosten worden “freeriders” genoemd. Deze groep is vaak zo groot dat de welwillende ondernemers geen zin hebben om voor alle kosten op te draaien. Uiteindelijk gebeurt er dan niets. Dat is een gemiste kans voor allen.

Een “Bedrijven InvesteringsZone” (BIZ) is een slim en effectief instrument om dit dilemma te doorbreken. In dit systeem kan de meerderheid van de ondernemers en/of eigenaren plannen omarmen voor het hele gebied en de gemeente vragen om de benodigde heffing op te leggen.

Wat kost het?

Elke ondernemer betaalt € 325,- per jaar. Overigens zijn dit kosten die aftrekbaar zijn van de belasting. De gelden worden uitsluitend gebruikt voor activiteiten die ten goede komen aan het ondernemersklimaat. Over de gelden wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.

Samenwerking met de gemeente

De gemeente int de BIZ gelden en keert deze in de vorm van een subsidie uit aan de BIZ vereniging.

De gemeente heeft daarom een organiserende en controlerende taak. Voorafgaand aan het instellen van de BIZ door het organiseren van de draagvlakmeting, en gedurende de looptijd van de BIZ door het toezien op juiste besteding van de uitgekeerde gelden.
 

De activiteiten van de BIZ zijn aanvullend aan de taken van de gemeente. Het is dus niet de bedoeling dat taken van de gemeente worden doorgeschoven naar de BIZ. Daarom moet de gemeente garanderen dat de inspanningen voor schoon en heel onveranderd uitgevoerd blijven worden.

De BIZ vereniging stelt het Plan van Aanpak op en formuleert de plannen inclusief begroting voor de komende jaren. De BIZ vereniging voert de plannen uit en legt jaarlijks verantwoording af over de activiteiten en bestedingen.

Waarom een BIZ?: Wat we doen

Voordelen

iedereen kiest,
iedereen betaalt,
iedereen profiteert

sterkere stem naar gemeente

gezamenlijke promotie

groter budget:
grotere slagkracht

samen optrekken
(inkoop, beveiliging,
organiseren samenwerking bijv.)

eerlijke kostenverdeling: 
geen freeriders
(wel meeprofiteren maar niet meebetalen)

aantrekkelijk gebied,
meer publiek,
meer omzet

professionalisering
bestuurlijk werk

afspraken met gemeente vastgelegd over schoon, heel en veilig

Waarom een BIZ?: Lijst
Waarom een BIZ?: Bestanden
bottom of page