Organisatie

Bestuur

Sandy Dekker - voorzitter (Bike Shop Egmond)

Johan Nicolai - penningmeester

Richard Kaandorp - secretaris (Shop 106)

Pieter-Bas Antoons - bestuurslid (Het Wapen van Egmond)

René de Heer - (kandidaat) bestuurslid (Zeelui)

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert elke tweede maandag van de maand

Correspondentie-adres

Mosselaan 53

1934 JP Egmond aan den Hoef

info@bizegmondaanzee.nl

Downloads

Statuten BIZ Vereniging Egmond aan Zee

BIZ Verordening

Plan van Aanpak